LSS Boende – Upplands Bro

 

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. I lagen står att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra. Det ställer speciella krav på boendet för att kunna tillmötesgå personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar. Boendet kan vara ett gruppboende, ett servicehus eller en annan särskilt anpassad bostad. I ett LSS-boende finns personal som tar hand om de inneboende. Den enskilde får hjälp med dagliga behov. Dagliga behov kan vara att sköta hygienen, klä på eller av sig, förflytta sig, handla och att kommunicera och umgås med andra människor. Personen som bor på LSS-boendet har rätt till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. LSS-boendet får inte likna en institution utan ska fungera som personens privata hem.
EDC har tagit ansvar för konstruktionen vid uppförande av ett flertal LSS boenden.

Projektinformation

Kund:                         Heving & Hägglund
Plats:                         Upplands Bro, Sverige
Omfattning:               Fullständiga konstruktionshandlingar
Mjukvaror:                 AutoCAD
Integration:   
Påbörjat:                    2017
Avslutat:                    2017

Vill du veta mer om andra projekt eller diskutera behov, hör gärna av dig!