BYGG OCH FASTIGHET

Vi bidrar med kompetens och lång erfarenhet för att lösa problem inom området för bygg och fastighet. Vårt team består av seniora ingenjörer med kunskap inom samtliga större internationella standarder och normer. Tack vare samlade erfarenheter i företaget känner vi oss trygga att acceptera projekt som skall uppföras i princip varhelst i världen. Analyser och konstruktioner utförs med platsspecifika vind- och geodata i enlighet med koder och standarder. Alla våra konstruktioner har fokus på säkerhet, produktionsanpassning och kostnadseffektivitet. Vi kan även analysera och föreslå förstärkningar av befintliga fastigheter.

TRAPPOR OCH GÅNGBANOR
ARENOR
PLATTFORMAR I STÅL
STÅLSTRUKTURER GRUVA
UTBYGGNAD STÅLVERK
OMBYGGNATIONER
KOMMERSIELLA FASTIGHETER
HALLAR OCH LAGERBYGGNADER

Översikt av våra tjänster och kompetenser:

 • Konstruktion och analys av fastighet
 • Konstruktion, layout, A-ritningar och materiallistor
 • Sammanställningsritningar och tillverkningsritningar
 • Armeringsspecifikationer för olika typer av konstruktioner
 • Detaljer för rörstöd, plattformar, trappor etc.
 • Industribyggnader med entresolplan, kranbanor etc.
 • Konstruktion av grundläggningar och stödkonstruktioner
 • Mängdberäkningar
 • 3D modelleringar
 • Renderingar
 •  
  Välkommen att kontakta oss med era behov så kan vi berätta mer om våra lösningar.