KOMMUNIKATION

Kommunikation är nyckeln till allt vi gör.
Oavsett hur kompetenta våra ingenjörer är, spelar det ingen roll om vi inte lätt kan förstå och samarbeta med våra kunder på ett effektivt sätt. För EDC är god kommunikation en kombination av att lyssna och proaktivt vägleda kunder i samarbetet, det skall alltid vara lätt att arbeta med EDC. Vi vet att det är förmågan att samarbeta och kommunicera som bestämmer om vi uppnår kvalitet, tid- och kostnadseffektivitet för våra kunder.

Man måste träna på att kommunicera för att bli duktig på det!
Vi har under de senaste tio åren tränat, förbättrat och förfinat vår förmåga att samarbeta med kunder för att bli enkla att arbeta med.

Hör gärna av dig - vi är redo att hjälpa till.