Vår syn på kvalitet

Kvalitet har högsta prioritet på EDC
För att uppnå detta väljer vi omsorgsfullt och noggrant ut den personal vi anställer, därefter vidareutbildar dem, har bra miljö och villkor så att de själva vill stanna och arbeta på EDC.
I nära samarbete med kunder lyssnar vi noggrant för att förstå vad som skall åstadkommas. Sedan leverar vi konsekvent och tillförlitligt enligt aktuella standarder och riktlinjer. Vår syn på kvalitet är att se till att vi levererar konstruktions- och CAD tjänster av utmärkt kvalitet som uppfyller eller överträffar kundernas förväntningar. Erfarenhet, kompetens och pålitlighet är grundpelare för leveranser av hög kvalitet i ett tjänsteföretag, därför arbetar vi som ett team och har interna riktlinjer och förfaranden. Vi säkerställer alltid att utvalda ingenjörer har rätt kompetens och gör det till ett gemensamt ansvar att alla på EDC levererar i enlighet med vårt åtagande för kvalitet.

Vår syn på informationssäkerhet
EDC förstår att informationssäkerhet är av yttersta vikt för våra kunder och vi är fast beslutna att skydda de immateriella rättigheter våra kunder har. Vi kan garantera sekretessen genom att utföra arbetet i våra lokaler och använda en trygg konstruktions miljö där kunddata kan handhas säkert. Vi kontrollerar och bevakar våra kunders immateriella rättigheter genom att ha riktlinjer samt avgränsa roller och ansvar hos användare. Vi arbetar kontinuerligt med att minimera risker och potentiella systembrister. 

Välkommen att kontakta oss med era behov.