Karolinska sjukhuset

Det nya Karolinska sjukhuset är det centrala projektet i en av de största och mest omfattande satsningarna på hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Projektet är samtidigt ett av de största och mest innovativa sjukvårdsprojekten i världen.

Utgångspunkten inom sjukhusprojektet är “patienten alltid först”, där sätts patientens integritet, säkerhet, och komfort i centrum. Patienterna möts av ett toppmodernt sjukhus och en vårdmiljö där planering och utformning genomgående har utgått från vad som är bäst för dem.

Det ställer höga krav på bakomliggande områden, inte minst facility management och en effektiv och hygienisk hantering av avfall och tvätt.

EDC har stöttat Logiwaste med att ta fram lösningar och projektera till de olika olika systemen i sjukhuset. Ett automatiskt sopsugsystem, ett system för tvätthantering och ett köksavfallssystem. Sopsugsystemet för avfall hanterar fyra olika avfallsfraktioner; restavfall, papper, plast, pappersförpackningar.

Avfall och tvätt slängs i fler än 200 helautomatiska inkastluckor. För användaren innebär detta system en enkel, hygienisk hantering med ett mininmum av tunga lyft och manuell hantering. Önskad avfallsfraktion väljs av användaren via en display med hjälp av en behörighetsstyrd RFID-bricka. Avfallet slängs för att därefter mellanlagras med hjälp av fraktionsväxlare i botten på varje schakt. Avfallet transporteras därefter vidare till terminalen via rörsystem. I terminalen lagras avfallet i separata containers. Avfallsfraktioner med hög volym komprimeras för att minimera antalet vägtransporter.

 

Projektinformation

  • Kund:                        Logiwaste
  • Plats:                        Stockholm, Sverige
  • System:                   Stationärt sopsugssystem
  • Mjukvaror:               Inventor, Revit
  • Omfattning:             Mekanik utveckling och projektering
  • Påbörjat:                  2013
  • Driftstart:                 2016

Vill du veta mer om andra projekt eller diskutera behov, hör gärna av dig!